Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4962
Başlığı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 30/07/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 112.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 01/08/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 06/08/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 07/08/2003
Resmi Gazete Numarası 25192
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/636
Başkanlığa Geliş Tarihi 30/06/2003
Tasarının Başlığı Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Vergi beyannamelerinin internet ortamı da dahil olmak üzere her türlü manyetik ve elektronik ortamda alınması ve izlenmesi; amme alacaklarının banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılarak tahsilinin mümkün kılınması; 20 ve daha büyük yaştaki kara nakil vasıtalarını hurdaya çıkaranların yeni bir araç alımında özel tüketim vergisinin 3.5 milyar (2004 yılı için 4,5 milyar) liralık kısmını ödememelerinin sağlanması; zirai işletmeye dahil edilmeyen biçerdöver veya bu mahiyetteki motorlu araçların ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilebilmesi; vergi mahremiyetinin daraltılması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 03/07/2003 18/07/2003 Raporunu Verdi 16/07/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 236
Kanun Numarası: 4962
Esas Alınan Tasarı Teklif : 1/636
Birleşenler
2/157
(1/636 ) Bilgileri