Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4626
Başlığı SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 13/02/2001
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 3.Yasama Yılı 57.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 14/02/2001
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 22/02/2001
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 23/02/2001
Resmi Gazete Numarası 24327
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/513
Başkanlığa Geliş Tarihi 05/08/1999
Tasarının Başlığı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti - Toplulaştırma alanlarında gerçek kişilerle kamu ve özel hukuk tüzelkişilerine ait arazilerden katılım payı alınması öngörülmektedir. - Toprak dağıtımından faydalanabilmek için dağıtımın yapıldığı köy veya belde de üç yıl ikamet etme şartı getirilmekte, - Sulama ve arazi toplulaştırılması çalışmalarının sekteye uğramaması için, devir ve temlik işlemlerine getirilen kısıtlama beş yıl daha uzatılmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 11/08/1999 22/11/1999 Raporunu Verdi 11/11/1999

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 216
Kanun Numarası: 4626
(1/513 ) Bilgileri