Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4956
Başlığı ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN VE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE BU KANUNLARA GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 24/07/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 111.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 29/07/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 01/08/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 02/08/2003
Resmi Gazete Numarası 25187
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/296
Başkanlığa Geliş Tarihi 12/12/2002
Tasarının Başlığı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Sosyal güvenlik kurumlarının mali yapısının güçlendirilmesi, aktüeryal bir yaklaşım ve özerklik anlayışı dahilinde, SSK, Bağ-Kur ve Türkiye İş Kurumunun tek bir çatı altında birleştirilerek, bu kurumlar arasında norm ve standart birliği ile koordinasyonu sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturulmuştur. Bağ-Kur ise yeni oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili bir kuruluşu olarak, hizmette bütünlük, uzmanlaşma ve özerklik anlayışı doğrultusunda gelir ve giderlerini düzenleyici ve prim tahsilatını artırıcı bir dizi tedbirin yürürlüğe konulması amacıyla idari ve mali yönden yeniden yapılandırılmıştır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 19/12/2002 21/07/2003 Raporunu Verdi 17/07/2003
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 19/12/2002 15/07/2003 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 237
Kanun Numarası: 4956
(1/296 ) Bilgileri