Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5458
Başlığı SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 22/02/2006
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 4.Yasama Yılı 66.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 24/02/2006
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 03/03/2006
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 04/03/2006
Resmi Gazete Numarası 26098
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/4
Esas Numarası 1/1122
Başkanlığa Geliş Tarihi 25/10/2005
Tasarının Başlığı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizler sebebiyle işyeri sahiplerinin, işletmelerin, işverenlerin uğradıkları mağduriyetin belirli ölçülerde giderilmesi, sosyal güvenlik kurumlarına ödemeleri gereken prim borçlarının ödenebilir seviyeye getirilmesi, sosyal güvenlik kurumlarının birikmiş alacaklarının tahsil edilmesi,yeni borç birikimlerinin önüne geçilmesi ve sosyal güvenlik prim alacaklarının tahsilinde kurumların daha etkin takip yapabilmelerine imkan tanınması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 28/10/2005 18/01/2006 Raporunu Verdi 28/12/2005
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 28/10/2005 16/11/2005 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1066
Kanun Numarası: 5458
Esas Alınan Tasarı Teklif : 1/1122
Birleşenler
2/116
2/124
2/137
2/147
2/379
2/399
2/457
(1/1122 ) Bilgileri