Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5746
Başlığı ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 28/02/2008
Kabul Edildiği Birleşim 23.Dönem 2.Yasama Yılı 71.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 29/02/2008
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 11/03/2008
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 12/03/2008
Resmi Gazete Numarası 26814
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23/2
Esas Numarası 1/483
Başkanlığa Geliş Tarihi 11/12/2007
Tasarının Başlığı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için AR_GE faaliyetlerinin desteklenmesi suretiyle rekabet gücünün artırılması, ARGE harcamalarının GSYİH içindeki payının yükseltilmesi, katma değeri yüksek mal ve hizmet üretiminin artırılması, verimliliğin arttırılması suretiyle üretim maliyetlerinin düşürülmesi, araştırmacı ve nitelikli iş gücü istihdamının desteklenmesi, yurt dışındaki Türk araştırmacıların yurt içinde istihdamının özenderilmesi, AR-GE kapsamındaki doğrudan yabancı yatırımların ülkeye girişinin hızlandırılması, rekabet öncesi işbirliği projelerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 24/12/2007 18/01/2008 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 24/12/2007 18/01/2008 Raporunu Verdi 06/01/2008

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 95
Kanun Numarası: 5746
(1/483 ) Bilgileri