16 Mayıs 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27230

KANUN

POSTA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5893                                                                                                Kabul Tarihi: 29/4/2009

             MADDE 1 – 2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanununun 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “PTT İdaresi postaların ayrım ve dağıtım işlerini ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürebilir.”

             MADDE 2 – Posta Kanununun 37 nci maddesinin (III) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini BakanlarKurulu yürütür.

14/5/2009