KANUN

ASKERİ HAKİMLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

             Kanun No. 5905                                                                                                                Kabul Tarihi: 16/6/2009

             MADDE 1 – 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Yargı ile ilgili idari görev kadroları şunlardır:

             A) Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Adli İşler Yardımcılığı kadroları,

             B) Milli Savunma Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı kadroları,

             C) Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği kadroları,

             D) Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki Hukuk İşleri Müdürlüğü kadroları,

             E) Sahil Güvenlik Komutanlığı Hukuk Müşavirliği kadroları.”

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/7/2009