Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5910
Başlığı TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 18/06/2009
Kabul Edildiği Birleşim 23.Dönem 3.Yasama Yılı 107.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 19/06/2009
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 02/07/2009
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 03/07/2009
Resmi Gazete Numarası 27277
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23/2
Esas Numarası 1/607
Başkanlığa Geliş Tarihi 13/06/2008
Tasarının Başlığı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile; ihracatçıları örgütlendirmek ve işbirliğini geliştirmek suretiyle ihracatı arttırarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak üzere ihracatçı birlikleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin kuruluşu, işleyişi, görevleri, organları, gelirleri, harcamaları ve denetimleri ile üyelerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 17/06/2007 12/06/2009 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 17/06/2007 12/06/2009 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 17/06/2007 12/06/2009 Raporunu Verdi 09/06/2009

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 408
Kanun Numarası: 5910
(1/607 ) Bilgileri