Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4698
Başlığı KONUT MÜSTEŞARLIĞININ KURULMASI VE ARSA OFİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 28/06/2001
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 3.Yasama Yılı 127.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 02/07/2001
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 06/07/2001
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem
Resmi Gazete Tarihi 07/07/2001
Resmi Gazete Numarası 24455
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/857
Başkanlığa Geliş Tarihi 25/04/2001
Tasarının Başlığı Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde bir karar organı bulunmaması ve bu kuruluşlarda karar alma, icra ve denetim yetkisinin Başkan ve Genel Müdürde toplanması, yönetim ve denetim bakımından bir zaafiyet oluşturduğundan; ekonomi içinde çok ağırlıklı bir konumda olan arsa ve konut üretimi faaliyetlerinin belli bir düzen içerisinde yürütülmesi amacıyla, Konut Yüksek Kurulu ve Konut İcra Kurulu oluşturulmakta ve Kurulların aldığı kararların uygulanması ile bağlı kuruluşların koordinasyon içinde çalışabilmesi için Konut Müsteşarlığı kurulmakta ve bu kurullarda, konu ile ilgili diğer bakanlıklar ve kamu görevlilerinin de yer alması sağlanarak kamunun arsa ve konut politikalarında daha etkin çözümler üretebilecek bir yapı oluşturulmakta, bir kısım kamu arazisinin kaynak olarak kullanılması suretiyle arsa ve konut üretiminin hızlandırılmasının hedeflenmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 02/05/2001 09/05/2001 Raporunu Verdi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 02/05/2001 28/05/2001 Raporunu Verdi 22/05/2001

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 698
Kanun Numarası: 4698
(1/857 ) Bilgileri