Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5310
Başlığı DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 02/03/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 65.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 04/03/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 14/03/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 15/03/2005
Resmi Gazete Numarası 25756
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/3
Esas Numarası 1/935
Başkanlığa Geliş Tarihi 01/12/2004
Tasarının Başlığı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Uluslararası Denizcilik Örgütü uygulamalarına paralel ve Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme hükümlerinde doğan yükümlülüklerimize uygun olarak gemi adamlarının eğitimi ve belgelendirilmesi ile bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin hususların düzenlenmesi ve söz konusu görevlerin Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yürütülmesi öngörülmektedir. Tasarı ile; - Gemi adamları eğitiminin; üniversitelere bağlı fakülteler ve yüksek okullar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim kurumları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı öğretim kurumları yanında Denizcilik Müsteşarlığının uygun görüşü ve Milli eğitim Bakanlığının izin vermesi halinde, özel ve tüzel kişilerce açılacak kurslarla da verilebileceği, - Gemiadamlarının eğitimleri, sınavları ve belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasların Denizcilik Müsteşarlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirleneceği, Gemiadamları Sınav merkezi ile Denizcilik Eğitimi Denetleme Kurulu oluştur
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 07/12/2004 12/01/2005 Raporunu Verdi 06/01/2005
Tali Komisyon Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 07/12/2004 12/01/2005 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 07/12/2004 12/01/2005 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 734
Kanun Numarası: 5310
(1/935 ) Bilgileri