Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5242
Başlığı ADLÎ YARDIM TALEPLERİNİN İLETİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 20/10/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 8.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 22/10/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 26/10/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 27/10/2004
Resmi Gazete Numarası 25626
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/812
Başkanlığa Geliş Tarihi 13/05/2004
Tasarının Başlığı Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Moskova'da düzenlenen 24 üncü Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı sırasında Türkiye Cumhuriyeti Adına imzalanan Adli yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir. Protokol ile yetkili makamlar arasında işbirliği, adli yardım talebinde bulunanla avukatı arasında iletişim ve vatandaşlık ayırımı yapılmaksızın adli yardım temin edilmesi konularında yeni düzenlemeler getirilmesi öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 18/05/2004 30/06/2004 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 18/05/2004 30/06/2004 Raporunu Verdi 24/06/2004

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 629
Kanun Numarası: 5242
(1/812 ) Bilgileri