GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMEYE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE

DAİR KANUN

 

Kanun No. 5077       

 

Kabul Tarihi : 22.1.2004      

 

MADDE 1. - 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 9.- Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan “veteriner” unvanlı kadrolar, “veteriner hekim” olarak değiştirilmiştir.

Halen bu kadrolarda çalışmakta olan personel başka bir işleme gerek olmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.