Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5277
Başlığı 2005 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU
Kabul Tarihi 27/12/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 43.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 29/12/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 29/12/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 31/12/2004
Resmi Gazete Numarası 25687 (Mükerrer)
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/3
Esas Numarası 1/897
Başkanlığa Geliş Tarihi 17/10/2004
Tasarının Başlığı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti 2005 Mali Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 2005 Yılı Bütçelerini içermektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 18/10/2004 10/12/2004 Raporunu Verdi 07/12/2004

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 706
Kanun Numarası: 5277
(1/897 ) Bilgileri