Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5437
Başlığı 2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU
Kabul Tarihi 27/12/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 4.Yasama Yılı 45.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 28/12/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 29/12/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 31/12/2005
Resmi Gazete Numarası 26040 (mük.)
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/4
Esas Numarası 1/1119
Başkanlığa Geliş Tarihi 18/10/2005
Tasarının Başlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı
Tasarının Özeti 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanununda öngörülen hedeflerdoğrultusunda 2006 yılı Merkezi Yönetim bütçesine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 20/10/2005 09/12/2005 Raporunu Verdi 30/11/2005

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1028
Kanun Numarası: 5437
(1/1119 ) Bilgileri