Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4697
Başlığı BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 28/06/2001
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 3.Yasama Yılı 127.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 02/07/2001
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 09/07/2001
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 10/07/2001
Resmi Gazete Numarası 24458
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/697
Başkanlığa Geliş Tarihi 22/05/2000
Tasarının Başlığı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Oluşturulacak bireysel emeklilik sistemine katılımcılar tarafından ödenecek katkı paylarının vergi matrahlarının tespitinin belirli sınırlar içerisinde indirim konusu yapılmasına ve emeklilik döneminde elde edilecek gelirlerin belli bir tutara kadar gelir vergisinden istisna edilmesine yine bireysel emeklilik sistemi içerisinde emeklilik sigorta şirketleri tarafından katılımcıların katkılarının değerlendirilmesi amacıyla kurulacak emeklilik yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarının kurumlar vergisinden istisna tutulmasına imkan verilmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 26/05/2000 25/06/2001 Raporunu Verdi 22/06/2001
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 26/05/2000 14/02/2001 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 729
Kanun Numarası: 4697
(1/697 ) Bilgileri