Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5359
Başlığı ASKERİ HAKİMLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 01/06/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 106.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 02/06/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 07/06/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 08/06/2005
Resmi Gazete Numarası 25839
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/3
Esas Numarası 1/1033
Başkanlığa Geliş Tarihi 18/05/2005
Tasarının Başlığı Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Kendi nam ve hesabına hukuk fakültesini bitiren ve henüz askerlik hizmetini yapmamış erkek vatandaşlar en az dört yıllık fakülte ve yüksek okulu Türk Silahlı Kuvvetleri nam ve hesabına okuyarak muvazzaf subay nasbedilenlerden veya Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre dış kaynaktan muvazzaf subay nasbedilenlerden hukuk fakültesi mezunu muvazzaf subaylara, askeri hakimlik sınavına başvuru hakkının tanınması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 24/05/2005 27/05/2005 Raporunu Verdi 26/05/2005
Tali Komisyon Milli Savunma Komisyonu 24/05/2005 27/05/2005 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 916
Kanun Numarası: 5359
(1/1033 ) Bilgileri