Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5429
Başlığı TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNU
Kabul Tarihi 10/11/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 4.Yasama Yılı 17.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 14/11/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 17/11/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 18/11/2005
Resmi Gazete Numarası 25997
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/3
Esas Numarası 1/1070
Başkanlığa Geliş Tarihi 22/07/2005
Tasarının Başlığı 03.07.2005 Tarihli ve 5394 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
Tasarının Özeti Resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilişkin kanuni çerçeveyi oluşturmak, resmi istatistiklerle ilgili temel prensipleri ve standartları belirlemek; ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu istatistikler için gerekli olan yeri ve bilgilerin derlenmesini, değerlendirilmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını sağlamak ve Resmi İstatistik Programında istatistik sürecine dahil kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak üzere, Türkiye İstatistik Kurumunun kuruluş ve görevlerine dair esaslar düzenlenmektedir. DİE TÜİK'e dönüştürülmekte, bu Kurum İstatistik Konseyi ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından oluşturulmakta, Türkiye'deki resmi istatistiklerin bu Kurum tarafından üretilip, dağıtılıp, yayınlanması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 19/09/2005 12/10/2005 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 19/09/2005 12/10/2005 Raporunu Verdi 11/10/2005

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 999
Kanun Numarası: 5429
(1/1070 ) Bilgileri