Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5528
Başlığı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 28/06/2006
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 4.Yasama Yılı 120.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 28/06/2006
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 03/07/2006
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 04/07/2006
Resmi Gazete Numarası 26218
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Bilgileri
İmza Sahipleri Geçmiş Dönem Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/4
Esas Numarası 2/798
Başkanlığa Geliş Tarihi 26/05/2006
Teklifin Başlığı 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması, 4576 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu, Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmet Yükümlülüğüne Dair Kanun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kadastro Kanunu ile Genel Kadro Usulü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması, 181 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Sağlık personeli ihtiyacının karşılanabilmesi için tutulu kadrolar serbest bırakılmakta, Sağlık Bakanlığında ihtiyaç kalmayan okul müdürü, okul müdür yardımcısı ve öğretmen kadroları ile döner sermaye teşkilatı kadroları iptal edilmekte, uzman tabip, diş tabibi, eczacı, diyetisyen, sosyal çalışmacı, odyolog, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi ve sağlık teknikeri kadroları ihdas edilmekte, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilecek diş tabibi ve eczacılarının kur'a ile atanmaları öngörülmektedir.
Teklifin Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 26/05/2006 02/06/2006 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 26/05/2006 02/06/2006 Raporunu Verdi 31/05/2006

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1199
Kanun Numarası: 5528
(2/798 ) Bilgileri