Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4618
Başlığı SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUNUN BAZI MADDELERİ İLE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 11/01/2001
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 3.Yasama Yılı 43.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 12/01/2001
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 22/01/2001
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 23/01/2001
Resmi Gazete Numarası 24296
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/789
Başkanlığa Geliş Tarihi 07/12/2000
Tasarının Başlığı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşları bünyesinde kurulu döner sermaye işletmelerinin il bazında birleştirilmesi, ancak büyükşehirlerde birden fazlasına izin verilmesi, çeşitli sağlık personeline döner sermayeden yapılan ödemelerin yeniden düzenlenmesi ve Sağlık Bakanlığına personel açığını kapatmak üzere (9110) adet yeni kadro ihdas edilmesi öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 14/12/2000 21/12/2000 Raporunu Verdi 16/12/2000
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 14/12/2000 15/12/2000 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 568
Kanun Numarası: 4618
(1/789 ) Bilgileri