Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4414
Başlığı YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERİ MEMURLAR KANUNU İLE ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 21/07/1999
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 1.Yasama Yılı 36.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 22/07/1999
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 24/07/1999
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 25/07/1999
Resmi Gazete Numarası 23766
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/434
Başkanlığa Geliş Tarihi 24/06/1999
Tasarının Başlığı Yedeksubaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu İle Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti - Sevkedildikleri test ve mülakat merkezlerine katılmayarak doğrudan erbaş veya er statüsüne ayrılma durumunda kalanların yedeksubay kaynağında değerlendirilebilmelerine imkan sağlanmakta, - Fakülteyi bitirdikten sonra muvazzaf subaylığa nasbedilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların yedek subay okulunda, hizmetinde ve muvazzaf subaylık hizmetinde geçen sürelerinin askerlik hizmetinden sayılması öngörülmekte, - Haklarında soruşturma açılanlardan ceza alanların sevklerinin tehir edilmemesi düzenlenmektedir. Bakaya durumuna düşen yedek subay adaylarının askere sevklerindeki gecikmeler önlenmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Milli Savunma Komisyonu 29/06/1999 12/07/1999 Raporunu Verdi 08/07/1999

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 39
Kanun Numarası: 4414
(1/434 ) Bilgileri