Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5153
Başlığı ASTRONOTLARIN KURTARILMASI, ASTRONOTLARIN VE UZAYA FIRLATILMIŞ OLAN ARAÇLARIN GERİ VERİLMELERİ HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 29/04/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 82.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 04/05/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 06/05/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 07/05/2004
Resmi Gazete Numarası 25455
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/733
Başkanlığa Geliş Tarihi 31/12/2003
Tasarının Başlığı Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araçların Geri Verilmeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 19 Aralık 1967 tarihli ve 2345 sayılı kararı ile kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1968 yılında imzalanan ve kuruluş çalışmalarının son safhasında bulunan Türk Uzay Kurumunun etkinliği açısından önem taşıyan "Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araçların Geri Verilmeleri Hakkında Anlaşma'nın, uzaya fırlatılan araçlar ile ilgili haklarımızın ve yükümlülüklerimizin belirlenmesi amacıyla ve hükümlerinin yalnızca diplomatik ilişkisi bulunan Taraf devletlere karşı uygulanacağı yönünde beyanda bulunulmak suretiyle onaylanmasının uygun bulunması göngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 07/01/2004 16/04/2004 Raporunu Verdi 15/04/2004
Tali Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 07/01/2004 16/04/2004 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 413
Kanun Numarası: 5153
(1/733 ) Bilgileri