Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5250
Başlığı AŞIRI DERECEDE YARALAYAN VE AYIRIM GÖZETMEYEN ETKİLERİ BULUNAN BELİRLİ KONVANSİYONEL SİLAHLARIN KULLANIMININYASAKLANMASI VEYA SINIRLANDIRILMASI SÖZLEŞMESİ VE SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE EKİ I., TADİL EDİLMİŞ II. VE IV. PROTOKOLLERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 21/10/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 9.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 25/10/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 26/10/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 27/10/2004
Resmi Gazete Numarası 25626
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/845
Başkanlığa Geliş Tarihi 28/06/2004
Tasarının Başlığı Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi ve Sözleşmede Yapılan Değişiklik ile Eki I, Tadil Edilmiş II ve IV. Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Silahlı çatışmada tarafların kullanabilecekleri savaş araçlarını ve yöntemlerini seçme haklarının sınırsız olmamasını öngören Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 01/07/2004 13/07/2004 Raporunu Verdi 08/07/2004
Tali Komisyon Milli Savunma Komisyonu 01/07/2004 13/07/2004 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 660
Kanun Numarası: 5250
(1/845 ) Bilgileri