Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5595
Başlığı İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ BULUNANLARA VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN ŞEREF AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 06/03/2007
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 5.Yasama Yılı 71.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 07/03/2007
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 09/03/2007
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 10/03/2007
Resmi Gazete Numarası 26458
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/714
Başkanlığa Geliş Tarihi 09/12/2003
Tasarının Başlığı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur ile diğer özel sosyal güvenlik kurumlarının herhangi birisinden aylık almayan ve geçimlerini sadece bu şeref aylığı ile sağlamaya çalışanlara uygulanmakta olan gösterge rakamının 4000'den 6000'e yükseltilmesi öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 16/12/2003 16/02/2007 Raporunu Verdi 16/02/2007

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1350
Kanun Numarası: 5595
Esas Alınan Tasarı Teklif : 1/714
Birleşenler
2/95
2/161
2/625
(1/714 ) Bilgileri