Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5039
Başlığı İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 07/01/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 39.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 09/01/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 12/01/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 13/01/2004
Resmi Gazete Numarası 25345
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/597
Başkanlığa Geliş Tarihi 12/05/2003
Tasarının Başlığı İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Üye ülkelerin, bütün ekonomik faaliyet dallarında ve tüm işletmelerde kamu sektörü ve üretim kooperatifleri üyelerini de kapsayan bütün işçiler için iş sağlığı hizmetlerini sürekli bir şekilde geliştirmeyi üstlenmeleri, sağlanan hizmetin, işletmelerin kendilerine has risklerini karşılamaya yeterli ve uygun düzenlemeleri öngörülen, ayrıca iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin sağlanmasında, bu hizmetlerin hem denetlenmesi, hem de yönlendirilmesinden sorumlu makam veya makamların ulusal yasa ve yönetmeliklerle belirleneceği hüküm altına alınan, Uluslararası Çalışma Genel Konferansı'nın 7.6.1985 tarihinde Cenevre de yapılan 71 inci oturumunda kabul edilmiş olan "İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme"nin onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 20/05/2003 18/07/2003 Raporunu Verdi 17/07/2003
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 20/05/2003 11/06/2003 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 242
Kanun Numarası: 5039
(1/597 ) Bilgileri