Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5038
Başlığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 07/01/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 39.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 09/01/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 12/01/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 13/01/2004
Resmi Gazete Numarası 25345
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/596
Başkanlığa Geliş Tarihi 12/05/2003
Tasarının Başlığı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir. Sözleşme ile, üye ülkelerin işçi ve işveren kuruluşlarına danışarak iş sağlığı ve güvenliği, çalışma ortamı konusunda bir politika belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 20/05/2003 18/07/2003 Raporunu Verdi 17/07/2003
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 20/03/2003 11/06/2003 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 241
Kanun Numarası: 5038
(1/596 ) Bilgileri