Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5044
Başlığı AVRASYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 13/01/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 41.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 16/01/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 19/01/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 20/01/2004
Resmi Gazete Numarası 25352
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/1
Esas Numarası 1/435
Başkanlığa Geliş Tarihi 20/01/2003
Tasarının Başlığı Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 23/01/2003 21/02/2003 Raporunu Verdi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 23/01/2003 24/07/2003 Raporunu Verdi 24/07/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 258
Kanun Numarası: 5044
(1/435 ) Bilgileri