Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5166
Başlığı AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÖNÜNDEKİ YARGILAMA SÜRECİNE KATILAN KİŞİLERE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 05/05/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 84.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 07/05/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 10/05/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 12/05/2004
Resmi Gazete Numarası 25460
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/763
Başkanlığa Geliş Tarihi 20/02/2004
Tasarının Başlığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir. Bu sözleşme ile Mahkemeye katılacak taraflar, tanıklar ve uzmanların hak ve hukukuna ilişkin hususlar düzenlenmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 26/02/2004 30/04/2004 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 26/02/2004 30/04/2004 Raporunu Verdi 29/04/2004

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 435
Kanun Numarası: 5166
(1/763 ) Bilgileri