Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4523
Başlığı AVRUPA METEOROLOJİ UYDULARI İŞLETME TEŞKİLATI DOKUNULMAZLIKLAR VE BAĞIŞIKLIKLAR PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 01/02/2000
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 2.Yasama Yılı 54.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 03/02/2000
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 04/02/2000
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 06/02/2000
Resmi Gazete Numarası 23956
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/285
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/06/1999
Tasarının Başlığı Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı Dokunulmazlıklar ve Bağışıklıklar Protokolunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Teşkilâtın resmî görev ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için mal varlığına, üye ülkelerin temsilcilerine ve personeline yargı imtiyaz ve bağışıklığı ile vergi, resim ve harç muafiyeti tanınabilmesini teminen hazırlanan Protokolün onaylanması uygun bulunmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 17/06/1999 22/07/1999 Raporunu Verdi 22/07/1999
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 17/06/1999 07/07/1999 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 90
Kanun Numarası: 4523
(1/285 ) Bilgileri