Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4838
Başlığı JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNUNA BİR MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN
Kabul Tarihi 03/04/2003
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 1.Yasama Yılı 61.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 04/04/2003
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 07/04/2003
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 08/04/2003
Resmi Gazete Numarası 25073
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/
Esas Numarası 1/401
Başkanlığa Geliş Tarihi 13/01/2003
Tasarının Başlığı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Genel Kolluk Kuvveti Olarak Jandarmanın Soruşturma Yaparken Yakaladığı Şahısların Gözaltında Tutulduğu Sürece, Yeme, İçme Nakillerine Ait Masrafların Jandarma Genel Komutanlığınca Karşılanması Hk.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon İçişleri Komisyonu 20/01/2003 10/03/2003 Raporunu Verdi 06/03/2003

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 74
Kanun Numarası: 4838
(1/401 ) Bilgileri