Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4660
Başlığı AVRUPA KAFKASYA- ASYA ULAŞTIRMA KORİDORUNUN ÜZERİNDE ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ HAKKINDA ÇOK TARAFLI TEMEL ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 26/04/2001
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 3.Yasama Yılı 92.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 30/04/2001
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 08/05/2001
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 09/05/2001
Resmi Gazete Numarası 24397
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/668
Başkanlığa Geliş Tarihi 27/04/2000
Tasarının Başlığı Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın Geliştirilmesi Hakkında Çok Taraflı Temel Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye ve Ukrayna olmak üzere 12 ülke tarafından imzalanan ve Avrupa, Karadeniz, Kafkasya, Hazar Denizi ve Asya bölgelerinde transit ticaretin geliştirilmesi, taşımacılık politikalarının uyumlu hale getirilmesi ve taşımacılıkta güvenliğin artırılması gibi amaçlar taşıyan Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 03/05/2000 29/06/2000 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 03/05/2000 29/06/2000 Raporunu Verdi 21/06/2000

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 529
Kanun Numarası: 4660
(1/668 ) Bilgileri