Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4492
Başlığı DANIŞTAY KANUNU VE İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 18/12/1999
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 2.Yasama Yılı 36.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 18/12/1999
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 20/12/1999
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 21/12/1999
Resmi Gazete Numarası 23913
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/577
Başkanlığa Geliş Tarihi 11/11/1999
Tasarının Başlığı Danıştay Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Danıştay'ın Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmeleri Hakkında Görüş Bildirmesi, Tahkim Yolu Öngörülmeyen Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıkların İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay tarafından görülmesi öngörülmektedir. Bırakılması hk.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Adalet Komisyonu 18/11/1999 10/12/1999 Raporunu Verdi 10/12/1999
Tali Komisyon Anayasa Komisyonu 18/11/1999 10/12/1999 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 292
Kanun Numarası: 4492
(1/577 ) Bilgileri