Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5142
Başlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÇEK CUMHURİYETİ ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 21/04/2004
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 2.Yasama Yılı 76.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 26/04/2004
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 27/04/2004
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 28/04/2004
Resmi Gazete Numarası 25446
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/2
Esas Numarası 1/717
Başkanlığa Geliş Tarihi 12/12/2003
Tasarının Başlığı Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunması öngörülmektedir. Anlaşma ile her iki taraf vatandaşlarının sosyal güvenlik hakları ve yükümlülükleri yönünden eşit işlem görmesi, geçici iş göremezlikm hallerinde sağlık ve diğer para yardımlarından yararlanmalarının mümkün kılınması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 20/12/2003 08/04/2004 Raporunu Verdi 08/04/2004
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 20/12/2003 23/02/2004 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 400
Kanun Numarası: 5142
(1/717 ) Bilgileri