Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4451
Başlığı KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞNİ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 26/08/1999
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 1.Yasama Yılı 58.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 27/08/1999
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 28/08/1999
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 29/08/1999
Resmi Gazete Numarası 23801
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/325
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/06/1999
Tasarının Başlığı Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Türkiye’nin 1985 yılında imzaladığı, kadının statüsünün dünya çapında güçlenmesini amaçlayan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde, üye devletlerin sayılarının artmasıyla, denetim organı olan Komitenin işyükünün de artması nedeniyle yapılan değişiklik uygun bulunmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 17/06/1999 21/07/1999 Raporunu Verdi 20/07/1999
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 17/06/1999 02/07/1999 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 82
Kanun Numarası: 4451
(1/325 ) Bilgileri