Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4770
Başlığı KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN İHTİYARİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 30/07/2002
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 4.Yasama Yılı 122.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 31/07/2002
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 01/08/2002
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 02/08/2002
Resmi Gazete Numarası 24834
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/896
Başkanlığa Geliş Tarihi 17/07/2001
Tasarının Başlığı Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyarı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Protokol ile, kadınların tüm insan haklarından ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit olarak yararlanmaları ve bu hak ve özgürlüklerin ihlalini önlemek için etkili önlemler alınması yolundaki hususlar belirlenmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 17/09/2001 07/11/2001 Raporunu Verdi
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 17/09/2001 12/10/2001 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 759
Kanun Numarası: 4770
(1/896 ) Bilgileri