Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4749
Başlığı KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda ve Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)
Kabul Tarihi 28/03/2002
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 4.Yasama Yılı 80.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 29/03/2002
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 08/04/2002
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 09/04/2002
Resmi Gazete Numarası 24721
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/893
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/07/2001
Tasarının Başlığı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti İç ve dış borçlanmanın ve buna bağlı olarak sağlanan garantilerle bu kapsamda ortaya çıkan alacakların yönetiminin tek bir kanunla yürütülmesi amaçlanmakta, borçlanmaya mali bir disiplin getirilmekte, yeni finansal enstümanlar ile tekniklerin kullanılması amaçlanmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 17/09/2001 11/03/2002 Raporunu Verdi 07/03/2002

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 833
Kanun Numarası: 4749
(1/893 ) Bilgileri