Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5568
Başlığı KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN, ÇALIŞANLARIN TASARRUFLARINI TEŞVİK HESABININ TASFİYESİ VE BU HESAPTAN YAPILACAK ÖDEMELERE DAİR KANUN, YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 26/12/2006
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 5.Yasama Yılı 43.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 28/12/2006
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 29/12/2006
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 30/12/2006
Resmi Gazete Numarası 26392
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Bilgileri
İmza Sahipleri Geçmiş Dönem Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/5
Esas Numarası 2/900
Başkanlığa Geliş Tarihi 04/12/2006
Teklifin Başlığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile 4749 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce sağlanmış olan kredilerden bütçeleştirilmeden kullanılan kredilerin bütçe gelir ve gider kalemleriyle ilişkilendirilmeksizin ilgili kuruluşlara karşılıksız tahsisi düzenlenmekte, 1/1/2006 dan önce üniversitelerce kullanılan krediler üniversitelere ikraz edilmekte, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kapsamındaki projeler için kredilerin gelir ve gider kalemleriyle ilişkilendirilmeksizin Fona tahsis edilmesi öngörülmekte, çalışanların tasarruflarını teşvik hesabına ait tüm varlık ve yükümlülükler Hazineye devredilmekte ve belediye uzlaşma komisyonlarının görev süreleri uzatılmaktadır.
Teklifin Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon İçişleri Komisyonu 06/12/2006 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 06/12/2006 19/12/2006 Raporunu Verdi 19/12/2006

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1311
Kanun Numarası: 5568
(2/900 ) Bilgileri