Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5635
Başlığı KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 26/04/2007
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 5.Yasama Yılı 95.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 30/04/2007
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 01/05/2007
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 02/05/2007
Resmi Gazete Numarası 26510
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Bilgileri
İmza Sahipleri Geçmiş Dönem Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/5
Esas Numarası 2/978
Başkanlığa Geliş Tarihi 14/03/2007
Teklifin Başlığı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışırken görevlerinden ayrılan hekim, diş hekimi ve eczacıların kendi nam ve hesabına yaptıkları mesleki faaliyetler ile ilgili olarak ayrıldıkları kurumla sözleşme yapabilmeleri öngörülmektedir.
Teklifin Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 23/03/2007 18/04/2007 Raporunu Verdi 18/04/2007

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1402
Kanun Numarası: 5635
(2/978 ) Bilgileri