Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5583
Başlığı FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTEREK BAHİSLER TERTİBİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 22/02/2007
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 5.Yasama Yılı 67.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 26/02/2007
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 27/02/2007
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 28/02/2007
Resmi Gazete Numarası 26448
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/5
Esas Numarası 1/1299
Başkanlığa Geliş Tarihi 23/01/2007
Tasarının Başlığı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile 7258 sayılı Kanunun adı değiştirilmekte, Türkiye'de düzenlenecek futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olduğu hüküm altına alınmakta, Spor-Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğünün hukuki statüsü "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı" olarak değiştirilerek yeniden yapılandırılmakta, Teşkilat Başkanlığının bu yetkisini kısmen veya tamamen özel hukuk tüzel kişilerine bırakabileceği ve bu konuda hizmet satın alabileceği ile ilgili düzenlemeler yapılmakta, ayrıca getirilen hükümlerle ilgili olarak 3289 ve 4734 sayılı kanunlarda değişiklikler öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 25/01/2007 01/02/2007 Raporunu Verdi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 25/01/2007 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 1341
Kanun Numarası: 5583
(1/1299 ) Bilgileri