Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4491
Başlığı BANKALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 18/12/1999
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 2.Yasama Yılı 36.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 18/12/1999
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 18/12/1999
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 19/12/1999
Resmi Gazete Numarası 23911
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/584
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/12/1999
Tasarının Başlığı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile idari ve mali özerkliğe sahip bir kurum oluşturulmasına karşın banka kuruluş izni verilmesi ve faaliyet izninin kaldırılması gibi temel yetkiler Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. Ancak uluslararası uygulamalar bu tür kurumların faaliyetlerinin siyasi iradeden tümüyle bağımsız bir şekilde yürütülmesini öngördüğünden tasarı ile; - Uluslararası uygulamalara paralellik sağlanması için bankalarla ilgili olarak kuruluştan tasfiyeye kadar olan süreçte alınması gereken kararların tamamı Kurumun karar organı olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yetkisine bırakılmakta, - Bankaların kullandırabilecekleri kredilerle ilgili olarak mevzuat Avrupa Birliği direktifine bütünüyle uyumlu hale getirilmekte, konsolide denetim ilkeleri daha açık ve kapsamlı olarak düzenlenmesi öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 03/12/1999 13/12/1999 Raporunu Verdi 10/12/1999

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 293
Kanun Numarası: 4491
(1/584 ) Bilgileri