Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5317
Başlığı BANKALAR KANUNU İLE RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 16/03/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 70.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 16/03/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 31/03/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Geri Gönderme
Resmi Gazete Tarihi
Resmi Gazete Numarası
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Bilgileri
İmza Sahipleri Geçmiş Dönem Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/3
Esas Numarası 2/363
Başkanlığa Geliş Tarihi 29/12/2004
Teklifin Başlığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Bankalar Kanununda yapılan değişiklikle; ticari ve iktisadi bütünlük oluşturularak yapılacak satışlarda, satış süreci ve satış sonrasında yapılan işlemlerin düzenlenerek iç ve dış talebin artırılması, işletmelerle ilgili geçmiş dönemlerden kalan sorunların çözülmesi, bu suretle iktisadi ve ticari bütünlüğün değerinin yükseltkilmesi, bu satışın esas, usul ve şartlarının 6183 sayılı Kanunun kısıtlayıcı hükümlerine bağlı olmaksızın belirlenmesi suretiyle kamu alacağının en üst değerden tahsiline imkan sağlanması ön8görülmektedir.
Teklifin Son Durumu CUMHURBAŞKANINCA İADE
Geçmiş Dönem Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Adalet Komisyonu 07/01/2005 09/03/2005 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 07/01/2005 09/03/2005 Raporunu Verdi 03/03/2005
Tali Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 07/01/2005 09/03/2005 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 833
Karar Numarası: 5317
(2/363 ) Bilgileri