Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

19 Ocak 2002

CUMARTESİ

Sayı : 24645

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4736 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4737 Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun)

4740 Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4741 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Sayıştay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’ya, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2001/3500 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 ve 507 nci Maddelerinde Anonim ve Limited Şirketler İçin Öngörülen Asgari Esas Sermaye Miktarlarının Artırılmasına İlişkin Karar

 

Yönetmelik

2001/3501 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E : 2001/9 (4615 Sayılı Kanun ile İlgili) K : 2001/56 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin E : 2001/232 (4077 Sayılı Kanun ile İlgili) K : 2001/89 Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

 

 

Kanunlar

 

 

—— • —— 

—— • —— 

—— • —— 

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

 

 

 

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

 

        Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

 

—— • —— 

 

        Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

Sayfa Başı