Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5286
Başlığı KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 13/01/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 51.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 14/01/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 27/01/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 28/01/2005
Resmi Gazete Numarası 25710
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/3
Esas Numarası 1/915
Başkanlığa Geliş Tarihi 21/10/2004
Tasarının Başlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılmakta, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinin İstanbul ve Kocaeli İllerinde Büyükşehir Belediyelerine, diğer illerde il özel idarelerine devredilmesi, iskan konularına ilişkin görev ve yetkilerin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürütülmesi öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon İçişleri Komisyonu 25/10/2004 27/12/2004 Raporunu Vermedi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 25/10/2004 27/12/2004 Raporunu Verdi 24/12/2004
Tali Komisyon Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 25/10/2004 23/11/2004 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 726
Kanun Numarası: 5286
(1/915 ) Bilgileri