Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5982
Başlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 07/05/2010
Kabul Edildiği Birleşim 23.Dönem 4.Yasama Yılı 103.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 07/05/2010
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem
Resmi Gazete Tarihi
Resmi Gazete Numarası
Diğer Bilgiler Son Dönem Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Teklifi Bilgileri
İmza Sahipleri Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23/4
Esas Numarası 2/656
Başkanlığa Geliş Tarihi 05/04/2010
Teklifin Başlığı 7/11/1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Anayasa Değişikliği Teklifi ile kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasında Devletçe alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı yorumlanamayacağı ve toplumun bazı kesimlerinin sosyal devlet ilkesi gereği daha iyi korunması ve gözetilmesi öngörülmekte, kişisel verilerin korunması, bireylerin yurt dışına çıkışlarıyla ilgili sınırlamaların daraltılması, çocuk haklarının anayasal temele kavuşturulması düzenlenmekte, sendikal haklar ve grevle ilgili bazı sınırlamalar kaldırılmakta, memurlara ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanınmakta, siyasi partilerin kapatılması yeniden düzenlenmekte, bilgi edinme hakkı anayasal dayanağa kavuşturulmakta ve Kamu Denetçiliği Kurumu kurulması öngörülmekte, bir siyasi partinin kapatılmasına sebep olan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine son verilmekte, Yüksek Askeri Şura kararları ile memur ve diğer kamu görevlilerine verilen uyarma ve kınama cezaları yargı denetimine açılmakta, askeri yargının görev alanı daraltılmakta, Anayasa Mahkemesi ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeniden yapılandırılmakta, Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluşu anayasal dayanağa kavuşturulmakta ve Anayasanın Geçici 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır.
Teklifin Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Anayasa Komisyonu 05/04/2010 14/04/2010 Raporunu Verdi 13/04/2010
Esas Komisyon Anayasa Komisyonu 29/04/2010 29/04/2010 Raporunu Verdi 29/04/2010

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 497
Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı Eki) 497 Ek1
Kanun Numarası: 5982
(2/656 ) Bilgileri