Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4706
Başlığı HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 29/06/2001
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 3.Yasama Yılı 128.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 03/07/2001
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 17/07/2001
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 18/07/2001
Resmi Gazete Numarası 24466
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/884
Başkanlığa Geliş Tarihi 25/06/2001
Tasarının Başlığı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Hazineye ait ve halen atıl durumda bulunan taşınmaz malların kısa bir süre içerisinde ekonomiye kazandırılması ve bu suretle elde edilecek gelirlerin öncelikle ekonominin canlandırılması için kullanılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu hedeflere ulaşmak ve çarpık kentleşmeyi önleyerek düzenli kentleşmeyi sağlamak üzere, Hazineye ait taşınmaz malların satışında etkinliğin sağlanması ve yalnız bu işlerle görevli değer tespit ve ihale komisyonlarının kurulması zorunluluğunu öngörmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 26/06/2001 28/06/2001 Raporunu Verdi 28/06/2001

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 733
Kanun Numarası: 4706
(1/884 ) Bilgileri