Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5398
Başlığı ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ DÜZENLENMESİNE VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 03/07/2005
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 3.Yasama Yılı 125.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 12/07/2005
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 20/07/2005
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 21/07/2005
Resmi Gazete Numarası 25882
Diğer Bilgiler Geçmiş Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Geçmiş Dönem Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 22/3
Esas Numarası 1/1043
Başkanlığa Geliş Tarihi 31/05/2005
Tasarının Başlığı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Bazı kavramların farklı anlaşılması ve yorumlanması nedeniyle oluşan kargaşanın giderilmesi; 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun belirli istekliler arasında öngörülen ihale usulünde karşılaşılan uygulama zorluklarının ve bu ihale usulüne işlerlik kazandırılması, iş kaybı tazminatı ile nakle tabi personelin nakline ilişkin hükümlerde uygulamada karşılaşılan hukuki ihtilafların en aza indirilmesi; 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 3621 Sayılı Kıyı Kanununda uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, Türk Telekom A.Ş.nin özelleştirilmesi sırasında, verilen hizmetlerin aksamaması için, Şirket personelinden gerekli görülenlerin bir süre daha Şirkette çalışmaya devam etmelerinin sağlanması amaçlanmıştır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Geçmiş Dönem Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Tali Komisyon Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 06/06/2005 15/06/2005 Raporunu Verdi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 06/06/2005 02/07/2005 Raporunu Verdi 30/06/2005
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 06/06/2005 02/07/2005 Raporunu Vermedi
Tali Komisyon Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 06/06/2005 02/07/2005 Raporunu Vermedi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 975
Kanun Numarası: 5398
Esas Alınan Tasarı Teklif : 1/1043
Birleşenler
2/539
(1/1043 ) Bilgileri