Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4392
Başlığı KARADENİZ EKOMOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ŞARTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 23/06/1999
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 1.Yasama Yılı 20.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 24/06/1999
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 24/06/1999
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 25/06/1999
Resmi Gazete Numarası 23736
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/346
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/06/1999
Tasarının Başlığı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartının Onaylanmasının uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Üyeleri arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan çok taraflı bir işbirliği modeli olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)’nin yapısal ve hukukî statüsünü güçlendirecek ve bölgesel bir teşkilâta dönüştürecek, bu oluşuma uluslararası bir hüviyet ve statü kazandıracak Şart’ın onaylanması uygun bulunmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 17/06/1999 19/06/1999 Raporunu Verdi
Tali Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 17/06/1999 18/06/1999 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 5
Kanun Numarası: 4392
(1/346 ) Bilgileri