Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5731
Başlığı KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİNİN AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARINA DAİR PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 24/01/2008
Kabul Edildiği Birleşim 23.Dönem 2.Yasama Yılı 54.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 28/01/2008
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 11/02/2008
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 12/02/2008
Resmi Gazete Numarası 26785
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23/2
Esas Numarası 1/291
Başkanlığa Geliş Tarihi 15/04/2005
Tasarının Başlığı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Bakü'de imzalanan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunması öngörülmektedir. (Protokol ile; KEİPA binasının ve arşivlerinin dokunulmazlığının sağlanması ve üye ülkeler parlamentolarının temsilcileri ile KEİPA görevlilerinin toplantılar sırasında görevlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri için gerekli bağışıklıkların düzenlenmesi öngörülmektedir.)
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 01/10/2007 10/12/2007 Raporunu Verdi 29/11/2007

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 77
Kanun Numarası: 5731
(1/291 ) Bilgileri