12 Şubat 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26785

KANUN

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİNİN

AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARINA DAİR PROTOKOLÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5731                                                                                                Kabul Tarihi: 24/1/2008

             MADDE 1 – (1) 31 Ekim 2003 tarihinde Bakü’de imzalanan "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/2/2008