Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 4512
Başlığı KARADENİZ ÜLKELERİ SPOR BAKANLARI TOPLANTISI TUTANAĞI İLE KARADENİZ OYUNLARI STATÜSÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 01/02/2000
Kabul Edildiği Birleşim 21.Dönem 2.Yasama Yılı 54.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 03/02/2000
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 04/02/2000
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 06/02/2000
Resmi Gazete Numarası 23956
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 21/
Esas Numarası 1/373
Başkanlığa Geliş Tarihi 03/06/1999
Tasarının Başlığı Karadeniz Ülkeleri Spor Bakanları Toplantısı Tutanağı ile Karadeniz Oyunları Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi ile Karadeniz Bölgesindeki ülkeleri kapsayan ilk bölgesel teşkilâtlanmayı gerçekleştiren ülkemizin, aynı ülkelerle spor amaçlı yeni bir teşkilâtlanmaya tarf olmasını öngören Tutanak ve Statünün onaylanması uygun bulunmaktadır.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Dışişleri Komisyonu 17/06/1999 30/07/1999 Raporunu Verdi 29/07/1999
Tali Komisyon Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 17/06/1999 19/07/1999 Raporunu Verdi

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 119
Kanun Numarası: 4512
(1/373 ) Bilgileri