Kanun Bilgileri
Kanun Numarası 5736
Başlığı BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 20/02/2008
Kabul Edildiği Birleşim 23.Dönem 2.Yasama Yılı 67.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 21/02/2008
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 26/02/2008
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 27/02/2008
Resmi Gazete Numarası 26800
Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları


Kanun Tasarısı Bilgileri
Kanun Tasarısının Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 23/2
Esas Numarası 1/515
Başkanlığa Geliş Tarihi 07/02/2008
Tasarının Başlığı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulu İle Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı
Tasarının Özeti Tasarı ile mükellefle idare arasında doğan ihtilafların mükellefle ortak bir noktada uzlaşılarak kamu vicdanı zedelenmeksizin sona erdirilmesi, yargı organları ile gelir idaresinin yığılmış dosyalardan kurtarılması öngörülmektedir.
Tasarının Son Durumu KANUNLAŞTI
Kanun Tasarısı Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 07/02/2008 13/02/2008 Raporunu Verdi 13/02/2008

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 109
Kanun Numarası: 5736
(1/515 ) Bilgileri